PROCES-VERBAL ANTERIOR CONSTITUIRII

PROCES-VERBAL ANTERIOR CONSTITUIRII

Astăzi, data de [inserați data], proprietarii unităților de proprietate imobiliara din condominiul din [inserați adresa], București  prezenți conform tabelului anexa la prezentul proces-verbal, s-au adunat pentru a discuta obligativitatea înființării asociației de proprietari conform Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

In urma discuției, proprietarii unităților de proprietate imobiliara din condominiu prezenți s-au pronunțat in majoritate simplă / unanimitate pentru înființarea asociației de proprietari.

De asemenea, s-a hotărât că persoana fizică / juridică însărcinată cu întocmirea acordului de asociere și a statutului va fi desemnată cu același cvorum. Termenul de finalizare a documentelor va fi stabilit la data de [inserați data].

Costurile generate de acest proces vor fi colectate și achitate de [inserați deținătorii responsabili cu plata costurilor].

Proprietarii unităților de proprietate imobiliara din condominiu vor fi convocați prin afișare la avizier și prin tabel convocator cu cel puțin 10 zile înaintea datei fixate pentru adunarea proprietarilor de constituire a asociației de proprietari.

Acest convocator va fi semnat de cel puțin cincizeci la sută plus unu din numărul proprietarilor din condominiu.

Semnături:

1.      Numele si prenumele proprietarului sau reprezentantul legal, semnătura

2.      Numele si prenumele proprietarului sau reprezentantul legal, semnătura

3.      Numele si prenumele proprietarului sau reprezentantul legal, semnătura …și tot așa.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *