Fondul de Rulment

Conform prevederilor Legii 196/2018

Articolul 72 din Legea 196/2018 se referă la stabilirea și gestionarea fondului de rulment al unei asociații de proprietari în România. Iată principalele prevederi ale acestui articol:

Stabilirea fondului de rulment

Asociația de proprietari are obligația de a stabili cuantumul și cota de participare a proprietarilor la constituirea fondului de rulment. Fondul de rulment trebuie să fie suficient pentru a acoperi cheltuielile curente ale condominiului pe o lună calendaristică. Cuantumul fondului de rulment se calculează în funcție de suma necesară pentru a acoperi cheltuielile lunare înregistrate de asociația de proprietari în anul precedent, în luna cu cele mai mari cheltuieli, majorată cu rata inflației. Pentru asociațiile nou-înființate, cuantumul fondului de rulment poate fi aproximat pe baza altor asociații de proprietari similare ca mărime.

Depunerea fondului de rulment:

Fondul de rulment se depune în contul curent al asociației de proprietari, conform articolului 20 alineatul (1) al aceleiași legi.

Constituirea fondului de rulment: Fondul de rulment se formează prin plata anticipată a cotei care revine fiecărui proprietar, conform hotărârii adunării generale a asociației de proprietari. Acest fond trebuie reîntregit lunar, prin plata sumelor afișate pe lista de plată.

Chitanțe pentru fondul de rulment: Administratorul asociației de proprietari eliberează chitanțe nominale separate pentru încasarea fondului de rulment.

Restituirea fondului de rulment: Fondul de rulment încasat se va restitui atunci când dreptul de proprietate asupra unei unități este transferat altui proprietar, cu excepția cazurilor în care actele de transfer specifică altfel.

Contravenții legate de neluarea măsurilor pentru constituirea fondului de rulment (articolul 72): Aceste contravenții sunt sancționate cu amendă în cuantumul cuprins între 2.500 lei și 5.000 lei.

Contravenții legate de utilizarea incorectă a fondului de rulment (articolul 72): Aceste contravenții sunt sancționate cu amendă în cuantumul cuprins între 4.000 lei și 9.000 lei.

Articolul 102 prevede sancțiuni pentru contravențiile legate de fondul de rulment. Iată principalele aspecte:

Este important ca asociațiile de proprietari să respecte aceste prevederi legale pentru a asigura o gestionare corespunzătoare a fondului de rulment și pentru a evita sancțiunile prevăzute de lege.