16 ianuarie 2019

Înființare asociații de proprietari


Pentru constituirea unei asociații de proprietari, sunt necesare următoarele documentele:

  • Actul Constitutiv
  • Procesul-Verbal al Adunării Generale
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Observații:

Preturile includ taxele de timbru